Bilgilendirme

Sanatsal Etkinlikler Komisyonu (SEK) Hakkında

Sanatsal Etkinlikler Komisyonu 5224 sayılı kanuna bağlı yönetmeliğe göre oluşturulmuştur.

5224 SAYILI YASAYA BAĞLI YÖNETMELİKTEKİ İLGİLİ MADDE

Sanatsal Etkinlikler Kapsamında Gösterilecek Filmler:

Madde 15 — Başka herhangi bir ticarî dolaşım veya gösterim konusu edilmeksizin ülke içinde düzenlenecek fuar, film festivali, şenlik ve benzeri sanatsal etkinliklerde halka gösterilmek veya yarışmalara katılmak üzere yurtdışından getirilen yabancı menşeli filmlerin gösteriminden doğan her türlü sorumluluk, bu etkinliklerin düzenleme komitelerine aittir. 

Yukarıdaki fıkrada bahsi geçen etkinliklerle ilgili düzenleme komitelerinin, Sanatsal Etkinlikler Komisyonu’ndan olumlu görüş almaları gereklidir. Söz konusu Komisyon ilgili alan meslek birliklerinin birer temsilcisinden oluşur. Komisyon başkanı üyeler arasından seçilir ve sekreterya hizmetleri kuruluş tarihi itibariyle en eski meslek birliğince yürütülür. Komisyon, çalışma usul ve esaslarını her yılın başında yapacağı toplantıda belirler. Yıllık çalışma raporunu, ertesi yılın Ocak ayı sonuna kadar Bakanlığa teslim eder. Komisyon olumlu görüş verdiği etkinlikleri Bakanlığa en geç etkinliğin başlama tarihinden bir hafta önce bildirmekle yükümlüdür. 

Ülke içinde üretilen filmler de kayıt ve tescil edilmiş olmak kaydıyla bu etkinliklere katılabilir.

Sek Yönetimi

BAŞKAN: 
Mehmet GÜLERYÜZ (SETEM)

GENEL SEKRETER: 
Burhan GÜN (TESİYAP)

SAYMAN:  
Nazif TUNÇ(FİYAP)

ÜYELER: 
Janset Paçal (BİROY), Yamaç Okur (SE-YAP), İsmail Güneş (SİNEBİR), Yılmaz Atadeniz (SESAM), Yasin Ali Türkeri (BSB), , İlker Barış (SENARİSTBİR), 

Sinema Meslek Birlikleri Merkezi

Ergenekon Caddesi, No:10 Ahmet Bey Plaza, Kat: 5-6-7, Pangaltı, 34373 Şişli  İstanbul (Ramada Otel'in Karşısı)
http://www.sek.org.tr
Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.


LOGOLAR