Bilgilendirme

Yabancı Dilde En İyi Film Ödülü için Özel Kurallar


I.TANIM

Yabancı dilde film, genellikle İngilizce dili haricinde ses bandının (dialogue track) ağırlıkta olduğu ve ABD dışında üretilen uzun metrajlı sinema filmi olarak tanımlanır.

 

II. UYGUNLUK

A.Sinema filmi, öncelikle 1 Ekim 2010 tarihinden erken ve 30 Eylül 2011 tarihinden geç teslim edilmemek üzere, öncelikle ilgili ülkede yapımcı ve gösterimcinin kârı için ticari bir sinema film gösterim merkezinde en az yedi gün süreyle halka sunulmalıdır. 35 mm ya da 70 mm film ya da 24 ya da 48 frame progressive tarayıcı Dijital Sinema formatında 2048’e 1080 piksel projeksiyon çözünürlükte kaynak görüntü formatı SMPTE 428-1-2006 D-Cinema Distribution Master – Görüntü Özelliklerine uygun olarak gösterilmelidir; görüntü sıkıştırma (varsa) ISO/IEC 15444-1’e (JPEG 2000) uygun olmalı ve görüntü ile ses dosya formatları ticari Dijital Sinema Sitelerinde gösterime uygun olmalıdır. Tipik bir Dijital Sinema Paketinde (DCP) discrete audio 5.1 kanal bulunur ve bu tercih edilen ses ayarıdır. Sesin non-mono ayarı için minimum gereklilikler Sol, Merkez ve Sağ (Sol/Sağ ayarı gösterim ortamına uygun değildir) olmalıdır. Ses verileri SMPTE 428-2-2006 D- Cinema Distribution Master – Ses Özellikleri ve SMPTE 428-3-2006 D- Cinema Distribution Master – Ses Kanalı Haritalama ve Kanal Etiketlemeye uygun olarak formatlanmalıdır.

B.Sinema filminin reklam ve gösterimi uygunluk denemesi sürecinde endüstriye uygun ve alışılagelmiş bir biçimde gerçekleştirilmelidir. Filmin ABD’de gösterilmiş olması gerekmez.

C.Sinema filminin gösteriminden önce herhangi bir zamanda televizyon ya da internete aktarım yapılamaz.

D.Tamamlanmış filmin yanı sıra orijinal ses bandının kaydedilmesi İngilizce ’den başka dil ya da dillerde olmak durumundadır.Doğru İngilizce altyazılara ihtiyaç vardır.

E.Filmi teslim eden ülke, sinema filminin yaratıcı kontrolünün esasen ilgili ülke vatandaşlarının sorumluluğunda olduğunu belgelemelidir.

F.Akademi tüm uygunluk sorularına ilişkin son belirlemeyi yapacaktır.

 

III. TESLİM

A.Her ülke en iyi sinema filmini Akademiye göndermeye davet edilir. Film seçimi sinema alanına mensup sanatçı ve/veya zanaatçılardan oluşan bir kuruluş, jüri ya da komite tarafından gerçekleştirilir. Seçim komitesinin üyelerinin listesi 1 Ağustos 2011 tarihinden geç olmamak üzere Akademi’ye teslim edilmelidir.

B.Her ülkeden sadece bir film kabul edilir.

C.Seçilmiş sinema filminin yapımcısının ilgili filme ait bütün bilgilerini girebilmesi amacıyla Akademi, her ülkede ilgili komiteye resmi giriş formlarını ulaştırır.

D.Oyuncular ve jenerik ile birlikte resmi giriş formları, filmin İngilizce kısa özeti, yönetmenin özgeçmişi ve fotoğrafı, filmden kareler, filmin orijinal görüntüsünden bir afiş ve film gösterimi reklamının yayınlandığı orijinal gazete ya da dergi sayfası posta yoluyla Akademi’ye 3 Ekim 2011 saat 17:00’den geç olmamak koşuluyla teslim edilmelidir. Teslim edilen filme ilişkin daha fazla belge sunmak amacıyla daha başka bilgi formları da gönderilebilir.

E.Baskılar ya da DCPler 3 Ekim 2011 Pazartesi günü saat 17.00’den geç olmamak kaydıyla ödül adaylığı için ön ödemeli olarak Akademi’ye gönderilmelidir.

F.Ödül adaylığı için gönderilecek baskı, sinema filminin gönderildiği ülkede genel gösterimin son versiyonu ile biçim olarak eşdeğer olmalıdır.

G.Sinema filmleri kısa listeye alınan ülkelerden görüntülerin oylamasını kolaylaştırmak amacıyla filme ait ikinci bir İngilizce altyazılı baskı ya da DCP talep edilecektir. Bu ikinci baskı ya da DCP 19 Ocak 2012 Perşembe günü saat 17.00’den geç olmamak kaydıyla Akademi’ye teslim edilmelidir.

H.Teslim edilen baskılar, oylama süreci boyunca Akademi tarafından saklanır.

İ.“Her ödül tüm Akademi Ödülleri için son oylamaya aday gösterilen her filmin bir baskı veya kopyasının Akademi’ye teslim edilmesi ile kayıt altına alınacaktır. Bu baskı veya kopya belirli bir format içerisinde olmalı ve filmin sinemaya sürüldüğü haliyle aynı kalitede olmalıdır; bir filmin birden çok formatta mevcut olması halinde, film baskısı gönderilen versiyona göre olmalıdır.Bu baskı veya kopya Akademi’nin ticari kazanç sağlamak amacıyla kullanmaması koşuluyla Akademi’nin mülkiyetinde olur. Bu baskı veya kopya kendi kontrolünün dışında kalacak hususlara karşı Akademi’de kalacak ve son oyların dağılımından önce Akademi tarafından üyelik için izlenecektir” (Akademi Tüzükleri, Madde VIII, Bölüm 6).Akademi arşivlerinde Yabancı Dilde En İyi Film Ödülü için adaylık alan her sinema filminin bir baskısını tutacaktır. Adaylık alan filmlerin baskıları masrafları Akademi tarafından karşılanmak üzere gönderene geri yollanacaktır.

 

IV. OYLAMA

A.Akademi’ye gönderilen tüm filmler Akademi’nin Yabancı Dilde En İyi Film Ödülü Komiteleri tarafından izlenecektir. İzledikten sonra komite(ler) yabancı dilde beş sinema filmini gizli oylama yöntemiyle bu ödül için aday gösterecektir.

B.Yabancı Dilde En İyi Film Ödülü için son oylama yalnızca, ödül için aday gösterilen beş filmin tümünün gösterimlerine veya diğer sergilenme faaliyetlerine katılmış aktif Akademi üyeleri tarafından yapılacaktır.

C.Yabancı Dilde En İyi Film Ödülü için başvuran filmlerin videokaset veya DVD olarak izlenmesi bir üyeye oy verme yetkisi TANIMAYACAKTIR.

D.Oscar sinema filmine verilecek ve filmin yaratıcı yetenekleri adına yönetmen tarafından alınacaktır.

 

V.REKLAM / TANITIM KISITLAMALARI

Yalnızca aday gösterilen veya Akademi Ödülü alan sinema filmleri reklam ve tanıtım materyallerinde Akademi’deki onaylarına atıfta bulunabilir. Yarıfinalde yarışmak için seçilen bir sinema filmi kendi münferit pazarlama veya tanıtımlarında kendisinden bir “Akademi Ödülü finalisti”, “Akademi Ödülü için kısa listeye alınan film” veya benzeri şekillerde bahsedemez.

 

VI. DİĞER KATEGORİLERDE UYGUNLUK

E.Yabancı Dilde En İyi Film ödülü için sunulan sinema filmleri, bu kategorileri düzenleyen kurallara uygun olmaları şartıyla diğer kategorilerdeki 84. Yıllık Akademi Ödülleri için de geçerli olabilir.

F.Sinema filmlerinin diğer kategoriler için de geçerli olması için 35mm veya 70 mm film ile veya yukarıdaki 2. Paragrafta belirtilen dijital formatta 1 Ocak 2011 tarihinde başlamak üzere ve 31 Aralık 2011 gece yarısına kadar birbirini izleyen en az yedi gün boyunca Los Angeles Eyaleti’ndeki bir sinema salonunda ücret karşılığında (fragmanlar hariç) halka sunulmalıdır.

G.Yabancı Dilde En İyi Film ödülü için aday gösterilen sinema filmleri sonraki yıllarda hiçbir kategoride Akademi Ödülleri için seçilemez. Yabancı Dilde En İyi Film ödülü için aday gösterilmeyen sunulmuş olan filmler, filmlerin o takvim yılı içerisinde Los Angeles Eyalet’indeki yedi günlük süreyi icra etmeye başlamış olmaları şartıyla sonraki yıl diğer kategoriler için de değerlendirmeye alınabilir.