Bilgilendirme

Sanatsal Etkinlikler Komisyonu 18.Uluslararsı Adana Altınkoza Film Festivali Gözlemci Raporu

a.İsnat:

Bu rapor Sanatsal Etkinlikler Komisyonu’nu ilke kararlarının Komisyon’un görev ve yetki alanlarını tanımladığı beşinci maddenin dördüncü bendine istinaden yazılmıştır.

 

5.4 maddesinde yer alan görev tanımlar, festivalleri yolladığı gözlemciler eliyle festivali takip eder, rapor tutar ve festivalleri ek 1’de taraflarca imzalanacak olan protokol ilkeleri çerçevesinde başta telif sahiplerinin haklarının ödenmesi vb. birçok konuda denetler. Bu raporun bir örneğini kendi bünyesinde tutar. Bir örneğini Kültür ve Turizm Bakanlığı’na gönderir. Bir sonraki yıl festivale olumlu görüşü bu rapora göre verir.

b.Gerekçe:

Bu rapor Sanatsal Etkinlikler Komisyonu’nu yönetmeliği Film Festivalleri Destek İlkeleri’nin amaçları gereğince yazılmıştır.

7.1. Film festivalleri onları düzenleyen ve / veya onlara destek veren kurum ve kuruluşların siyasi ve ticari çıkar ve algılamalarından bağımsız tutularak, bu kurum ve kuruluşların kamuoyuna sinema sanatı alanında katkıda bulunması, izleyicinin sinema kültürünü geliştirmesi amacıyla yapılmalıdır.

7.2. Film Festivalleri, sinematografik formatların bir veya birkaçını içerebilir, genel veya belirli bir temaya yönelik olabilir.

7.3. Film Festivalleri hiçbir koşulda resmi olarak tanınmış ulusal belgeler ve uluslararası anlaşmalarda belirtilen insan hak ve özgürlüklerine aykırı özellikler taşıyamaz.

c. Raportör Yaklaşım Metni:

Bu rapor; ülkemiz sinemasının çok önemli bir alanı olan film festivallerimizin yaşatılması, güçlendirilmesi, ülkemiz ve dünya sineması ölçeğindeki etkisinin artırılması gibi kaygılarla ve Temel İlkeler çerçevesinde gözlemlenen eksikler bardağın boş tarafını nasıl doldurabiliriz yaklaşımıyla yazılmıştır.

 

A.Rapor:

Adana Film Festivali Sanatsal Etkinlikler Komisyonu ilke kararlarının oluşumunda ve bu kararların kurumsallaşmasında etkin rol almıştır. Festival katalogu, web sitesi gibi festival kurumsalını ifade ettiği alanlarda Sanatsal Etkinlikler Komisyonu’nun kurumsal imajlarını da kullanarak bu noktadaki özenli ve samimi yaklaşımını sergilemiştir.

17-25 Eylül 2011 tarihinde 18. si gerçekleştirilen Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali başarılı bir şekilde tamamlanmıştır.

A.1.Festival Sinema Etkinlikleri:

Sinemamız adına çok çeşitli ve renkli etkinliklerin gerçekleştiği festivalde öne çıkan etkinlikler, Ulusal Uzun Metraj Yarışması başta olmak üzere yarışmalı bölümler, “Bir Zamanlar Anadolu’da” filminin Türkiye Prömiyeri “Ben Asyalıyım Ben Afrikalıyım” filmleri ve Adana Sinema Müzesi’nin açılışı, Atölye ve Söyleşiler oldu.

A.2.Konuk Ağırlama:

A.2.a.Konaklama:

Dokuz gün süren festivalde daha önceki festivallere göre konuk ağırlamada iyi bir standardın yakalandığı gözlemlenmiştir. Festivalin açılışından iki gün sonra başlayan konuk ağırlama toplamda beş gün sürmüştür.

Gelecek yıllarda en azından meslek temsilcisi konukların açılış gecesine katılabilecekleri şekilde ağırlanması tavsiye edilir.

A.2.b.Ulaşım:

Şehirlerarası ulaşımın iyi bir standartta devam ettiği gözlemlenmiştir.

Şehir içi ulaşım noktasında da takdire değer bir çaba gözlemlenmiştir ancak; geçen yıllara oranla ulaşım organizasyonundaki sistemli işleyişin aksadığı gözlemlenmiştir. Gelecek yıllar için organizasyona biraz daha dikkat edilmesi tavsiye edilir.

A.3.Jüriler:

“Temel İlkelerin” Jüriler Konusunda Kategori Belirlenirken Uygulanacak İlkeler başlığı altındaki maddeler doğrultusunda; 18.Adana Altın Koza Film Festivali’nde Ulusal Yarışma Filmleri için oluşturulan ön jüri ve ana jüri filmlerin ilan edilen son müracaat tarihinden sonra açıklanmıştır. Temel İlkeler’ den 7.12.3’e göre davranılmadığı tespit edilmiştir. Gelecek yıl geçekleşecek festivalde bu durumun düzeltilmesi tavsiye edilir.

 

7.12.3. Ulusal yarışmalarda varsa ön jüri ve ana jürilerin, uluslararası yarışmalarda ana jürilerin yarışmaların son başvuru tarihlerinden önce açıklanmaları gereklidir.

 Yarışma filmleri seçildikten sonra açıklanan ön jüri; Ahmet Boyacıoğlu, Alin Taşçıyan, Esin Küçüktepepınar ve Kadir Beycioğlu ve Aslı Selçuk’tan oluşan beş kişilik bir ekipten oluşmuştur. Temel İlkeler ‘den 7.16’ya göre;

7.16. Ulusal yarışma bölümlerinde, başvuru sayısının çokluğu durumunda ön jüri (seçici kurul) oluşturmak zorunludur. Ön jüriler sinema profesyonellerinden seçilir ve en az beş üyeden oluşur.

Bu beş kişinin gelecek yıl gerçekleşecek festivalde;  Bir yapımcı, bir yönetmen, bir senarist,  bir oyuncu ve bir sinema yazarından oluşması tavsiye edilir.

 

7.17. Festivaller yarışmalı bölümlerinin ön jüri ve ana jürilerini oluştururken üyelerin sinemanın farklı branşlarından oluşmasına, bağımsız ve bağlantısız bir biçimde seçilmesine ve yarışmaların konsept ve temasına uygun kişilerden oluşmasına dikkat ederler.

 

Festival ekibi içerisinde yer aldığı ilan edilen, Sinema Programları Genel Koordinatörü: Kadir Beycioğlu, Dünya Sineması Sorumlusu: Ahmet Boyacıoğlu, Danışmanlar; Alin Taşcıyan, Aslı Selçuk ve Esin Küçüktepepınar aynı zamanda Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması Ön Jürisi olarak da ilan edilmiştir. Temel İlkeler’ den 7.18.’e göre;


7.18. Hiçbir akçalı ve/veya yarışmalı bölüm jürisinde festival ekiplerinden kişiler yer almaz.

A.4.Gösterim

A.4.a.Ulusal Yarışma

Özellikler yarışma filmlerinin eşit teknik koşullarda gerçekleşmesi gerekmektedir.

7.34. Festivale seçilen filmler, festivalin daha önce açıkladığı ve yapım sahibinin onay verdiği formatlarda ve o formatların gerektirdiği teknik koşullarda gösterilmelidir.

Festival sinema salonları içerisinde Ariplex ve Metropol sinemalarının gösterim kalitesi ile Cinebonus sinemalarının gösterim kalitesi arasında fark gözlemlenmiştir. Gelecek yıllar için bu konuya özen gösterilmesi tavsiye edilir.

A.4.b.Adana Kültür Sanat Merkezi Gösterimleri

Adana Kültür Sanat Merkezi Salonları diğer adıyla Eski Kız Lisesi’nde bulunan gösterim salonlarının önemli bir festival bünyesinde sinematografik bir eserin izlene bilmesi için uygun olmadığı gözlemlenmiştir. Gelecek yıl eldeki imkânların zorlanarak buradaki gösterimlerin de bir sinema salonuna alınması (en azından bir cep sineması) tavsiye edilir.

A.5.Yönetmelik

A.5.1.Belgesel Gösterim Yönetmeliği

Yarışma dışı gösterilen belgesel film müracaatlarına ilişkin yönetmeliğin de diğer filmlerin yönetmelikleri ile aynı zamanda yayınlanması tavsiye edilir.

A.5.2.Yarışma Filmleri Yönetmeliği

18.Adana Altın Koza Film Festivali, Ulusal Uzun Metraj Yarışma Filmleri yönetmeliğinde yer alan ve yarışmanın türünü açıklayan madde; “4-YARIŞMA TÜRÜ: Bu yönetmelik kuralları çerçevesinde yapılacak olan 18.Uluslararası Altın Koza Film Festivali Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nın türü, “Uzun Metraj” ve “Konulu” filmlerdir.” Gerçekleşen festivalde ise “Simurg” ve “Türk Pasaportu” isimli çalışmaların yer alması “belgesel film, dramatik film” üzerine sinema teorisi bağlamında bir tartışmaya yol açmıştır. Bu tartışmanın ülkemiz sineması adına olumlu bir durum olduğu ortadadır. Ancak; yarışma türünü belirleyen dördüncü maddenin tartışmaları ortadan kaldıracak açıklıkta yazılması tavsiye edilir.

18.Adana Altın Koza Film Festivali Ülke Sinemamızın gelişimine önemli katkılar sağlamıştır. Bu festivalin oluşumunda, organizasyonunda ve yürütülmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyor, 19.Adana Altın Koza Film Festivali’nin sinemamız adına daha görkemli, daha etkili geçmesini temenni ediyorum.

Kamil Koç

Sanatsal Etkinlikler Komisyonu

Raportörü