Bilgilendirme

48.Uluslararsı Antalya Altın Portakal Film Festivali Gözlemci Raporu

altin portakal

Sanatsal Etkinlikler Komisyonu adına raportör Kamil Koç'un hazırladığı 48. Antalya Altın Portakal Film Festivali gözlemci raporu yayınlandı.  

 SANATSAL ETKİNLİKLER KOMİSYONU 

48.ULUSLARARSI ANTALYA ALTIN PORTAKAL FİLM FESTİVALİ 

GÖZLEMCİ RAPORU

 a.İsnat:

Bu rapor Sanatsal Etkinlikler Komisyonu ilke kararlarının Komisyon’un görev ve yetki alanlarını tanımladığı beşinci maddenin dördüncü bendine istinaden yazılmıştır.

5.4. Sanatsal Etkinlikler Komisyonu, festivalleri yolladığı gözlemciler eliyle festivali takip eder, rapor tutar ve festivalleri ek 1’de taraflarca imzalanacak olan protokol ilkeleri çerçevesinde başta telif sahiplerinin haklarının ödenmesi vb. birçok konuda denetler. Bu raporun bir örneğini kendi bünyesinde tutar. Bir örneğini Kültür ve Turizm Bakanlığı’na gönderir. Bir sonraki yıl festivale olumlu görüşü bu rapora göre verir.

b.Gerekçe:

Bu rapor Sanatsal Etkinlikler Komisyonu’nu yönetmeliği Film Festivalleri Destek İlkeleri’nin amaçları gereğince yazılmıştır.

 7.1. Film festivalleri onları düzenleyen ve / veya onlara destek veren kurum ve kuruluşların siyasi ve ticari çıkar ve algılamalarından bağımsız tutularak, bu kurum ve kuruluşların kamuoyuna sinema sanatı alanında katkıda bulunması, izleyicinin sinema kültürünü geliştirmesi amacıyla yapılmalıdır.

7.2. Film Festivalleri, sinematografik formatların bir veya birkaçını içerebilir, genel veya belirli bir temaya yönelik olabilir.

7.3. Film Festivalleri hiçbir koşulda resmi olarak tanınmış ulusal belgeler ve uluslar arası anlaşmalarda belirtilen insan hak ve özgürlüklerine aykırı özellikler taşıyamaz.

c.Rapotör Yaklaşım Metni:

Bu rapor; ülkemiz sinemasının çok önemli bir alanı olan film festivallerimizin yaşatılması, güçlendirilmesi, ülkemiz ve dünya sineması ölçeğindeki etkisinin artırılması gibi kaygılarla ve Temel İlkeler çerçevesinde gözlemlenen eksikler “bardağın boştarafı”nı nasıl doldurabiliriz yaklaşımıyla yazılmıştır.

 A.Rapor:

Antalya Film Festivali, Sanatsal Etkinlikler Komisyonu ilke kararlarının oluşumunda ve bu kararların kurumsallaşmasında etkin rol almıştır. Festival katalogu, web sitesi gibi festival kurumsalının ifade edildiği alanlarda, 5224 sayılı yasaya atıfla Sanatsal Etkinlikler Komisyonu’nu izni ile düzenlendiğini belirten ibareye yer verilmesi bu konudaki samimi yaklaşımını göstermektedir.

08-14 Ekim 2011 tarihinde kırksekizincisi gerçekleştirilen Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali başarılı bir şekilde tamamlanmıştır.

A.1.Festival Sinema Etkinlikleri:

Sinemamız adına çok çeşitli ve renkli etkinliklerin gerçekleştiği festival “kadın” ana teması üzerine kuruluydu. Festivalin öne çıkan etkinlikleri; Ulusal ve Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması başta olmak üzere diğer yarışmalı bölümler, Geç Gelen Altın Portakal Ödülleri, Onur Ödülleri, Masterclass ve Atölye çalışmalarıydı.

A.2.Konuk Ağırlama:

A.2.a.Konaklama:

Festival süresince, festival konukları ve basın mensupları gözlemlenen imkânlar çerçevesinde en güzel şekilde ağırlanmaya çalışılmıştır.

A.2.b.Ulaşım:

Şehirlerarası ulaşımın iyi bir standartta devam ettiği gözlemlenmiştir.

Şehir içi ulaşım noktasında geçen yıllara oranla ulaşım organizasyonundaki sistemli işleyişin aksadığı gözlemlenmiştir. Bu aksamada ilk üç gündeki hava muhalefetinin de etkili olduğu görülmüştür. Gelecek yıllar için şehir içi ulaşım organizasyonuna biraz daha dikkat edilmesi tavsiye edilir.

A.3.Jüriler:

“Temel İlkelerin” Jüriler Konusunda Kategori Belirlenirken Uygulanacak İlkeler başlığı altındaki maddeler doğrultusunda; 48.Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde Ulusal Yarışma Filmleri, Kısa ve Belgesel Filmler için oluşturulan ön jüri ve ana jüri, filmlerin ilan edilen son müracaat tarihinden sonra açıklanmıştır. Temel İlkeler’den  7.12.3’e göre davranılmadığı tespit edilmiştir. Gelecek yıl geçekleşecek festivalde bu durumun İlkelerden 7.16, 17’ye göre düzeltilmesi tavsiye edilir.

 7.12.3. Ulusal yarışmalarda varsa ön jüri ve ana jürilerin, uluslar arası yarışmalarda ana jürilerin yarışmaların son başvuru tarihlerinden önce açıklanmaları gereklidir.

 7.16. Ulusal yarışma bölümlerinde, başvuru sayısının çokluğu durumunda ön jüri (seçici kurul) oluşturmak zorunludur. Ön jüriler sinema profesyonellerinden seçilir ve en az beş üyeden oluşur.

7.17. Festivaller yarışmalı bölümlerinin ön jüri ve ana jürilerini oluştururken üyelerin sinemanın farklı branşlarından oluşmasına, bağımsız ve bağlantısız bir biçimde seçilmesine ve yarışmaların konsept ve temasına uygun kişilerden oluşmasına dikkat ederler.

 Bu beş kişinin gelecek yıl gerçekleşecek festivalde;  Bir yapımcı, bir yönetmen, bir senarist,  bir oyuncu ve bir sinema yazarından oluşması tavsiye edilir.

 A.4.Gösterim

A.4.a.Ulusal Yarışma

Özellikle yarışma filmlerinin eşit teknik koşullarda gerçekleşmesi gerekmektedir. Ulusal Yarışma filmlerinin tamamı AKM’de gösterilmiştir. Yapım sahiplerine gösterim öncesi teknik koşulları onaylama imkânı verilmiştir.

7.34. Festivale seçilen filmler, festivalin daha önce açıkladığı ve yapım sahibinin onay verdiği formatlarda ve o formatların gerektirdiği teknik koşullarda gösterilmelidir.

A.4.b.Belgesel ve Kısa Film Gösterimleri

Belgesel ve Kısa film gösterimlerinde mekânlardaki uygunluğun aksine teknik şartların uygun olmadığı gözlemlenmiştir. Gösterimi gerçekleştiren görevlilerle yapılan görüşmelerde teknik sıkıntının kaynağı olarak film müracaatlarında yapımcıdan talep edilen dvd vob. formatın gösterim sırasında sıkıntı çıkarmaması için daha üst bir formata dönüştürüldüğü tespit edilmiştir.

Gelecek yıl gerçekleşecek festivalde müracaat sırasında gösterim koşullarına uygun bir formatın talep edilmesi. Yapım sahibinin formatın teknik koşullarına uygunluğunu kontrol edebilmesi için gösterim öncesi onay imkânına sahip olduğunun bildirilmesi tavsiye edilir.

A.5.Yönetmelik

A.5.1.Ulusal Uzun Metraj Yönetmeliği

Festival öncesinde ve sırasında gerçekleştirilen basın duyurularında festivalin bu yıl “kadın” teması üzerine kurulduğu ilan edildi. Festival süresincede “kadın” temalı filmlerin öncelenerek yarışmaya dahil edildiği algısı oluşturulduğu gözlemlendi. Ancak; Ulusal Uzun Metraj Yarışma filmleri yönetmeliğinde ana temaya ilişkin bir ibareye rastlanmamaktadır.

Kendine ait güçlü bir kurumsal kimliği ve tarihsel çizgisi olan Altın Portakal Film Festivali’nin tematik bir film festivali olmadığı bilinmektedir. Festivalin kimliğini ve karakterini koruması ve daha güçlü yol alabilmesi açısından gelecek yıllarda “ana tema” yaklaşımını yarışmalı bölümlerin uzağında festival içinde yeni bir başlık altında gerçekleştirilmesi tavsiye edilir.

Antalya Altın Portakal Film Festivali ülke sinemamızın gelişimine önemli katkılar sağlamaktadır ve daha nice katkıları sağlayacağı umulmaktadır. Bu festivalin oluşumunda, organizasyonunda ve yürütülmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyor, 49.Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin sinemamız adına daha görkemli, daha etkili geçmesini temenni ediyorum.

 Kamil Koç

Sanatsal Etkinlikler Komisyonu Raportörü