Bilgilendirme

Festivallerin SEK'e Başvuru Esas ve Usülleri

Festivallerin Sanatsal Etkinlikler Komisyonu’na Başvuru Esas ve Usulleri yönetmelikte şöyle belirtilmiştir...

 

MADDE 6 : Festivallerin Sanatsal Etkinlikler Komisyonu’na Başvuru Esas ve Usulleri

6.1. Sanatsal Etkinlikler Komisyonu’ndan olumlu görüş alabilmek için başvuran festivaller madde 9, ek 2’deki formu eksiksiz doldururlar ve Bakanlık tarafından belirlenecek olan A, B, C, kategori festival ölçüleri çerçevesinde gerekli harcı yatırırlar. Buna göre;

6.1.1. A kategori festivaller, ulusal ve uluslar arası nitelikteki festivallerdir.

6.1.2. B kategori festivaller, ulusal nitelikteki festivallerdir.

6.1.3. C kategori festivaller, yerel festivaller ile kısa ve belgesel film festivalleridir.

6.1.4. Başvuruda bulunan festival, Sanatsal Etkinlikler Komisyonu’nun istediği bilgi ve materyalleri buraya teslim ederler.

6.2. Sanatsal Etkinlikler Komisyonu’na başvuran festivaller A, B, C kategoriye göre Bakanlıkça belirlenen başvuru harcını SESAM tarafından açılacak Sanatsal Etkinlikler Komisyonu’nun yönetiminde ve tasarrufunda olacak olan özel hesabına yatıracaklardır.

6.3. Sanatsal Etkinlikler Komisyonu iş bu paranın yönetimi konusunda SESAM Yönetim Kurulu ile bir sözleşme yapacaktır.

6.4. Akademi Ödülleri “En İyi Yabancı Film” Ön-Eleme başvuruları Sanatsal Etkinlikler Komisyonu’na yapılır. Bunun için madde 9, ek’3 de belirtilen form eksiksiz doldurulur. Sanatsal Etkinlikler Komisyonu’nun istediği bilgi ve materyalleri buraya teslim edilir.