Bilgilendirme

Sanatsal Etkinlikler Komisyonu'nun Kuruluş Amacı ve Kapsamı

Sanatsal Etkinlikler Komisyonu'nun kuruluş amacı ve kapsamı yönetmelikte şu şekilde belirtilmiştir.

 

MADDE 1 : Sanatsal Etkinlikler Komisyonu’nun (SEK) Kuruluşu, Amacı ve Kapsamı

1.1. Sanatsal Etkinlikler Komisyonu, ilgili alan meslek birliklerinin birer temsilcisinden oluşur.

1.2. Sekretarya hizmetleri kuruluş tarihi itibariyle en eski meslek birliğince yürütülür.

1.3. Sanatsal Etkinlikler Komisyonu’nun, çalışma usul ve esaslarını her yılın başında yapacağı toplantıda belirler. Yıllık çalışma raporunu, ertesi yılın Ocak ayı sonuna kadar Kültür ve Turizm Bakanlığı’na teslim eder.

MADDE 2 : Sanatsal Etkinlikler Komisyonu Dayanak Kanun ve Yönetmelik

2.1. Sanatsal Etkinlikler Komisyonu, 5224 sayılı kanuna dayalı olarak çıkartılan 25731 sayılı “Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 15. maddesine dayanarak kurulmuştur.

MADDE 3 : Sanatsal Etkinlikler Komisyonu’nun Yapısı ve Üyelerinin Belirlenmesi

3.1. Sanatsal Etkinlikler Komisyonu, sekiz üyeden oluşur.

3.2. Sanatsal Etkinlikler Komisyonu üyeleri, BSB, BİROY, FİYAB, SİNEBİR, SESAM, SETEM, SEYAP, TESİYAP’ın yönetim kurulu başkanları veya yönetim kurulu üyelerinden birisi olarak bir yıllığına ilgili meslek birliklerin yönetim kurullarınca belirlenir.

3.3. Sanatsal Etkinlikler Komisyonu Üyeleri kendi aralarından ilk toplantıda başkan, genel sekreter ve sayman seçerler. Bu çerçevede 2011 yılı için;

Sanatsal Etkinlikler Komisyonu Başkanı :İsmail Güneş

Sanatsal Etkinlikler Komisyonu Genel Sekreteri :Atilla Engin

Sanatsal Etkinlikler Komisyonu Saymanı :Mehmet Güleryüz

Sanatsal Etkinlikler Komisyonu Üyeleri :Erdal Tüşünel, Hasan Özgen, Galip Gültekin, Yılmaz Atadeniz, Se-yap Başkanı

MADDE 4 : Sanatsal Etkinlikler Komisyonu’nun Toplanma Zamanı ve Karar Alma Usulü

4.1. Sanatsal Etkinlikler Komisyonu, ayda en az iki kez sinema meslek birlikleri güç birliği merkezinde toplanırlar ve nitelikli çoğunlukla yani en az 6 olumlu oyla karar alır.

4.2. Toplantıda alınan kararlar genel sekreter tarafından tarih yazılarak tutanakla kayıt altına alınır ve tüm katılan üyelerce imza edilir.