Bilgilendirme

Sanatsal Etkinlikler Komisyonu'nun Görev ve Yetkileri

Sanatsal Etkinlikler Komisyonu’nun görev ve yetkileri şu şekilde belirtilmiştir.

MADDE 5 : Sanatsal Etkinlikler Komisyonu’nun Görev ve Yetkileri

5.1. Sanatsal Etkinlikler Komisyonu, yerel, ulusal ve uluslar arası alanda yapılması düşünülen festivaller ve etkinlikler ve bu etkinliklerde yer alacak yabancı filmler için görüş bildirir. Bu çerçevede kendisine yapılan başvuruları kayıt altına alır ve inceleme yaparak, Sanatsal Etkinlikler Komisyonu’nca konulmuş olan ilkelere uygun olan başvurulara olumlu görüş verir.

5.3. Sanatsal Etkinlikler Komisyonu, sağlıklı çalışma yapabilmek, gerekli alt yapı ve personel istihdamını sağlayabilmek için kendisine yapılan tüm başvurular için Bakanlık yılın başında bir harç miktarı belirler.

5.3. Sanatsal Etkinlikler Komisyonu, başta Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteklediği festivallerin içyapısına ve işleyişine engel olmadan sinema meslek birliklerine üye kimseler arasından festival ön jüri ve jüri seçimine yardımcı olur.

5.4. Sanatsal Etkinlikler Komisyonu, festivalleri yolladığı gözlemciler eliyle festivali takip eder, rapor tutar ve festivalleri ek 1’de taraflarca imzalanacak olan protokol ilkeleri çerçevesinde başta telif sahiplerinin haklarının ödenmesi vb. birçok konuda denetler. Bu raporun bir örneğini kendi bünyesinde tutar. Bir örneğini Kültür ve Turizm Bakanlığı’na gönderir. Bir sonraki yıl festivale olumlu görüşü bu rapora göre verir.

5.5. Sanatsal Etkinlikler Komisyonu, festivallerce yapılan ve/veya festivallere yönelik olan tüm istek ve şikâyetleri kayıt altına alır ve çözüm üretmek için gerekli mesaiyi harcar. Sorunun çözümü için eleman istihdam eder, görüşme yürütür, uzlaşma önerir.

5.6. Sanatsal Etkinlikler Komisyonu, çalışmalarını daha sağlıklı yürütebilmek için bir internet sayfası açar ve yürütür. Başvurular, duyurular buradan yapılır ve gelişmeler buradan kamuoyuna iletilir.

5.7. Sanatsal Etkinlikler Komisyonu, Türkiye Festival Envanterini çıkarır ve her yıl düzenli olarak yeniler. Tutulan bu envanteri gerek baskılı olarak gerekse internet sayfası üzerinden yayınlar.

5.8. Sanatsal Etkinlikler Komisyonu, yabancı filmlere ilişkin olumlu görüş verdiği festival ve etkinlikleri Kültür ve Turizm Bakanlığı’na en geç etkinliğin başlama tarihinden bir hafta önce bildirmekle yükümlüdür.

5.9. Sanatsal Etkinlikler Komisyonu üyeleri her oturum için Bakanlığın belirleyeceği miktarda huzur hakkı alırlar.